SA News

Uitheemse bome het soms 'n doel

Written by  Adele Lous Friday, 14 November 2014 08:40
Rate this item
(0 votes)

'n Stryd van inwoners en omgewingsaketiviste om te keer dat uitheemse bome in die omgewing afgesaag word, is besig om al meer ondersteuning te kry. 

 

'n Vegadering oor die probleem is op 9 Oktober op die plass Kalbasfontein in die Fochville-omgewing gehou.  'n Inwoner van die omgewing, me Nicci Simpson het onlongs being om die probleem onder gesaghebbendes se aandag to bring. 

Volgens die bekende omgewingsaktivis, me. Mariette Liefferink, het verteenwoordigers van die departmente van landbou en visserye sowel as omgewingsake die vergadering bygewoon. 

"Die departmente her ons vertel dat indien uitheemse bome 'n spesifieke doel die, die eienaar van die grond waarop dit staan vir 'n permit kan aansoek doen," vertel Liefferink. 

Volgens haar het vertoonwoordigers can Sibanya Gold, wat ook die vergaadering bygewoon het, ook vertel wat die voordeel van die uitheemse bome kan wees.

Sommige uitheemse bome kan self op pleeek groei waar ernstige besoedeling plaasgevind het en help nie net om stof van mynhope te keer nie, maak ook om besoedelde water onder die grondoppervlak op te suig. 

"Ons het al in die area gesien hoe byvoorbeels Tamariskbome op radio-aktiewe en toksiese slik groei" vertel Liefferink. 

 Volgens haar het regeringsamptenare tydens die besoek genoem dat fit new altyd hulle is wat uitheemse bome afkap nie.  Daar is some groepe mense wat sommer op plekke opdaag en beweer dat hulle van die regering is en bome wil afsaag. 

Indien dit regtif verteenwoordigers van die regeringinisiatief "Working for Wter" is wat die bome will afsaag, sal hulle voor die tyd met grondeienaars onderhandel. 

 Behalwe dat pleek in die omgewing besoek is waar uitheemse bome inderddad voordelig vir die omgewing is, het deelnemers aan die vegadering ook doe nodige bespreek om inheemse bome op die plekke waar die uitheemse bome afgekap is, te plant. 

MINING

It’s all about the money

The hazardous mining by-product raises two questions – who’s to blame and who should pay. The acid mine drainage crisis is going to cost someone a lot of money, but probably not the people who caused it. The “polluter pays” principle was next to impossible to apply to the acid mine drainage problem in a retrospective way, said Marius Keet, chief director for mine water management at the department of water and sanitation.

Down in the dumps, there's hope

"WHERE there's waste, there's opportunity," said mining hydrologist Kym Morton, ...

Fokus reports on Coal Mine east of Springs

SABC's Fokus of 23 July 2017 addresses the planned Palmietkuilen coal mine east ...

SA NEWS

Addressing waste and pollution of the past

The Federation for a Sustainable Environment is proud to announce the launch of the booklet titled “Rehabilitation of Mine Contaminated Eco-Systems. A Contribution to a Just Transition to a Low Carbon Economy to Combat Unemployment and Climate Change” by Mariette Liefferink of the Federation for a Sustainable Environment (FSE). The booklet was commissioned by the Alternative Information and Development Centre (AIDC) in collaboration with the Friedrick Ebert Stiftung.

Nuwe myn ‘sal duisende hul huise kos’

Byna 10 000 mense sal verskuif moet word as Anglo Operations Ltd en Canyon Coal hul sin kry om ’n massiewe oopgroefsteenkoolmyn oos van Springs te begin.

SA coal mines leave legacy of ruin

Johannesburg - A 19-month data investigation of mine closures indicates that since at least 2011 no large coal mines operating in South Africa have been granted closure.

Besoedelingklagte: Mynbase daag nie by hof op

Drie direkteure van die Blyvooruitzicht- en Village Main Reef-goudmyn buite ­Carletonville kan ’n boete van tot R10 miljoen of tien jaar tronkstraf opgelê word weens die beweerde besoedeling en agteruitgang van die omgewing.

WATER

Coalition defending Mpumalanga water source area

Last week, the coalition of eight civil society and community organisations that has been resisting the proposed coal mine inside a protected area and strategic water source area in Mpumalanga launched further proceedings in the Pretoria High Court.

Project to heal polluted river . System will·create stream·of jobs

THE POTENTIAL to create 100 climate jobs and to help : bring a "dead river syste...

'Mine Water can be treated, safe'

SOUTH Africans have to "change their mindsets" that they can't drink acid mine d...