Beplan

Die omgewingsorganisasie die Federasie vir ’n Volhoubare Omgewing (FVO) se voorstel dat die nasionale regering ’n geïntegreerde beplanningsraamwerk vir Suid-Afrika se waterbronne moet opstel, is nie alleen sinryk nie, maar in dié stadium waarskynlik noodsaaklik.

So ’n raamwerk sal ’n oorsig-perspektief kan gee van ons land se skaars waterbronne, wat dit bedreig en hoe daar beplan kan word om dit te bewaar en ten beste te benut – met inagneming van die ekologieë wat onvermydelik op sulke bronne rus.

In die afgelope paar jaar was daar gereeld berigte van ontstellende besoedeling in talle waterbronne. Sonder ’n oorsigplan sal dit nie behoorlik beheer kan word, met inagneming van faktore soos riolering en verstedeliking nie – faktore wat ’n al hoe groter invloed op waterbronne het.

’n Voorbeeld is waarskynlik die Olifantsrivier in Mpumalanga wat reeds sowat 30 groot damme en 2 400 plaasdamme het – elkeen op sy eie beplan en sonder om die ander en die uitwerking wat hulle het, in ag te neem.

Die departement van omgewingsake het daar korrek ’n moratorium op die bou van verdere damme geplaas totdat ’n geheelinsig gekry kan word en daar vir die toekoms beplan kan word.

Die fout wat Eskom en die regering vyf jaar gelede met kragopwekking gemaak het, is juis dat hulle nie met so ’n geheelvisie vir die toekoms beplan het nie.

Ons durf nie weer daardie fout maak nie – en beslis nie met iets soos ons water nie.

Beeld – Opinie

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top