Myne en gemeenskap moet begin saamwerk

Wetsgehoorsaamheid is baie laag op die prioriteitslys van sommige myne, veral die wat in sensitiewe gebied werk.  Mense en die omgewing ly daaronder omdat hul water meestal “gevat” word vir die bedrywighede, waaruit net ‘n paar mense wins maak.

So het Carin Bosman, waterspesialis, in Johannesburg by die nuutgestigte Waterforum vir die Groter Pilanesberg gese.
Volgens Bosman is daar mynmaatskappye wat verantwoordelik optree en gemeenskappe respekteer, maar die wat sonder waterlisensies myn of voorgee hulle het sogenaamde “konsepwaterlisensies”, maak hulle skuldig aan wetteloosheid.
Bosman het gese die department van waterwese het ook nie altyd die kundigheid om aansoeke af te keur wat nie op standaard is nie of nie voldoende omgewingsbestuursmaatreels bevat nie.  Dit lei daartoe dat maatskappye sonder die nodige waterlisensies begin myn.  “Die department word dan onder groot druk geplaas om die lisensies uit te reik sonder dat behoorlike maatreels ingesluit word omdat die myne gewoonlik genoeg geld het om hofsake te begin.”
Janet Love, kommissaris van die Menseregtekommissie (MRK), het gese mynbou is belangrik vir die groei van Suid-Afrika se ekonomie, maar mynhuise sal verantwoordelik moet begin sake doen.  Volgens haar is dit duidelik dat die department van minerale hulpbronne nie geskik om enige besluite oor die natuurlike omgewing te neem waar myne werk nie.
Warren Beech, regsgeleerde en kundige op die gebied van mynbou, het gese myne wil nie gemeenskappe se vyande wees nie.  “Mynbou is hier on te bly.”  Hy het gese mynbou in Suid-Afirka ervaar tans die grootste uitdagings in sy geskiedenis.  As gemeenskappe en myne nie begin saamwerk nie, is die mynbousektor in groot moeilikheid, het hy gese.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top