Suur mynwater stroom weer hier uit

Miljoene liter suur mynwater het weer na die hewige reen uit ‘n ou ventilasieskag aan die Wes-Rand gestroom.

Dit nadat die belastingbetaler al meer as R300 miljoen opgedok het om te keer dat die water – wat  die uitgemynde komme tans vul – by die ou skag uitstroom.
Die suur mynwater stroom sedert verlede week tot in die Tweelopiespruit, vloei deur die Krugersdorp-wildtuin en beland later deur die Krokodilrivier in die Hartebeespoort Dam.
Marius, Keet, senior bestuurder van mynwater by die department van waterwese, het dit as ‘n omgewingsramp bestempel.  Dit is ‘n herhaling van wat in Januarie 2012 gebeur het.
Die departement kon die mynwater wat sedert 2002 by die ventilasieskag uitgeborrel het, daarna 17 maande lank na ‘n aanleg pomp waar dit met kalk behandel is om die pH daarvan te neutraliseer.  Dit is toe in die natuur uitgegiet.
Mariette Liefferink, direkteur van die Federasie vir ‘n Volhoubare Omgewing (FVO) het gese al die miljoene rande aan pomp onkoste en die tonne kalk wat die laaste maande gebruik is, is nou tevergeefs.
Keet het gese die aanleg kan net 30 miljone liter suur mynwater behandel.  Volgens Keet het waterwese reeds met Mintails gepraat om hulle te help.  Mintails is ‘n mynhuis wat tans daar in die omgewing goud uit ou mynhope herwin.
Tony Turton, waterkundige, het op sy Facebook-blad gese dit het tyd geword dat Suid-Afrikaners die oplossings vir die suur mynwaterkrisis aan die Witwatersrand herbedink.  “Dit wat tot dusver gedoen is, het duidelik nie gewerk nie.  Ons het alles gedoen wat ons kon, maar Moeder Natuur het teruggeslaan.”

  • Pompe wat mynwater uit die sentrale kom by Boksburg gaan pomp en behandel, word vandag in gebruik geneem.
  • Die omgewingsimpakstudie vir ‘n aanleg om suur mynwater aan die Oos-Rand uit die mynkomme te pomp en behandel, het onlangs begin.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top