Uitheemse bome het soms ‘n doel

‘n Stryd van inwoners en omgewingsaketiviste om te keer dat uitheemse bome in die omgewing afgesaag word, is besig om al meer ondersteuning te kry. 

 

‘n Vegadering oor die probleem is op 9 Oktober op die plass Kalbasfontein in die Fochville-omgewing gehou.  ‘n Inwoner van die omgewing, me Nicci Simpson het onlongs being om die probleem onder gesaghebbendes se aandag to bring. 

Volgens die bekende omgewingsaktivis, me. Mariette Liefferink, het verteenwoordigers van die departmente van landbou en visserye sowel as omgewingsake die vergadering bygewoon. 

“Die departmente her ons vertel dat indien uitheemse bome ‘n spesifieke doel die, die eienaar van die grond waarop dit staan vir ‘n permit kan aansoek doen,” vertel Liefferink. 

Volgens haar het vertoonwoordigers can Sibanya Gold, wat ook die vergaadering bygewoon het, ook vertel wat die voordeel van die uitheemse bome kan wees.

Sommige uitheemse bome kan self op pleeek groei waar ernstige besoedeling plaasgevind het en help nie net om stof van mynhope te keer nie, maak ook om besoedelde water onder die grondoppervlak op te suig. 

“Ons het al in die area gesien hoe byvoorbeels Tamariskbome op radio-aktiewe en toksiese slik groei” vertel Liefferink. 

 Volgens haar het regeringsamptenare tydens die besoek genoem dat fit new altyd hulle is wat uitheemse bome afkap nie.  Daar is some groepe mense wat sommer op plekke opdaag en beweer dat hulle van die regering is en bome wil afsaag. 

Indien dit regtif verteenwoordigers van die regeringinisiatief “Working for Wter” is wat die bome will afsaag, sal hulle voor die tyd met grondeienaars onderhandel. 

 Behalwe dat pleek in die omgewing besoek is waar uitheemse bome inderddad voordelig vir die omgewing is, het deelnemers aan die vegadering ook doe nodige bespreek om inheemse bome op die plekke waar die uitheemse bome afgekap is, te plant. 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top