Alet Pretorius

Plaaswerker skop vas oor diere

Alet Pretorius

n Mynreus beroep hom op die grondeisehof om ’n plaaswerker van die plaas Grootpan buite Carolina te dwing om van 34 van sy beeste en agt van sy bokke ontslae te raak omdat hulle ’n dorpie op dié plaas wil begin.

 

Die dorpie se inwoners is almal voormalige plaaswerkers wat weens mynbou-aktiwiteite van die plaas Klippan in Mpumalanga na Grootpan verskuif moes word.

Springkaan Masango (55) sê in sy antwoordende verklaring hy het 48 beeste en 18 bokke en wil eendag graag ’n kommersiële boer word. Masango voer in hofstukke aan hy woon reeds 30 jaar op die suidelike deel van Grootpan en dat hy deur wetgewing wat plaaswerkers beskerm, geregtig is om op dié plaas aan te bly met dieselfde voorregte as in die verlede.

Die myngroep Glencore/Shanduka voer aan hulle het Grootpan in 2009 vir R5,4 miljoen gekoop met die doel om plaaswerkers wat op hul myngrond op die plaas Klippan woon, daarheen te verskuif.

Sowat 60 mense en hul vee is intussen na die suidelike deel van Grootpan verskuif. Die suidelike deel van Grootpan beslaan net meer as 173 ha. Daarvan is 63 ha ’n reuse-waterpan.

30 ha word deur die hervestigde plaasbewoners in beslag geneem.

Glencore/Shanduka voer aan nog beeste van mense wat van Klippan verskuif is, moet na Grootpan gebring word en die plek raak nou te klein.

Die weiveld is glo nou ook besig om gedaan te raak.

Masango voer aan Glencore/Shanduka probeer hom as “gulsig, onredelik en ’n struikelblok” uitmaak.

“Hulle vertel ’n storie van ’n man wat selfsugtig is en ’n mynmaatskappy opsetlik wil keer om hul sogenaamde goeie daad om mense te skuif, uit te voer. Die waarheid is egter dat die applikante my regte om op Grootpan te woon jare al ignoreer.”

Masango voer aan Glencore/Shanduka het mense onwettig na Grootpan geskuif sonder die nodige lisensies en sonder om behoorlik vir hulle voorsiening te maak en sonder om hom te raadpleeg.

“Die mynhuis probeer my nou van die grond afkry sonder dat dit hulle ’n sent gaan kos.”

Hy wys daarop dat dié verskuiwings van mense sy kans in die wiele ry om die grond, waarop hy geregtig is, vir sy diere te benut.

Glencore/Shanduka moes volgens hom onder meer provinsiale toestemming gekry het om landbougrond na dorpsgrond te hersoneer.

Masango, wat deur die Regshulpraad en dr. Koos Pretorius met administratiewe hulp bygestaan word, sê hy dien ’n teenaansoek in om Glencore/Shanduka te verplig om hom in dieselfde posisie te plaas as dié waarin hy voor die verskuiwings was.

Sy beeste is sy bankrekening en hy is nie van plan om van sy diere ontslae te raak nie, sê hy.

Glencore/Shanduka sê in sy aansoek as die hof in die mynhuis se guns beslis, moet Masango vir alle regskoste aanspreeklik gehou word.

Glencore/Shanduka se woordvoerder wou nie kommentaar lewer nie.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top